האתר בבנייה ובשיפוץ, כעת לא ניתן להזמין מהחנות, עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית


Facebook MySpace Twitter 
 

 לחץ כאן לכתיבת חוות דעת בזאפ


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


דף הבית >> תקנון
 
 
המכירות - חלק כללי

1. החנות תאפשר ללקוח לרכוש מוצרים בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים וממיטב היצרנים.

2. החנות
מציעה מוצרים למכירה במגוון אפשרויות.

שיטות המכירה בחנות

במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.
הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :

1. החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר ואת המחיר (כולל דמי המשלוח) כפי שנקבעו מראש. המכירה הינה עד גמר המלאי.

2. במכירה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמה או באמצעות הטלפון, כפי שיפורסם.

3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.

אופן ההשתתפות במכירות

1. לאחר בחירת המוצרים לרכישה, יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף הפרטים כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'.

2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, כאשר לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה". לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

3. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר והמשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.

4. הפרטים, כפי שהוזנו בדף ההרשמה, וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

5. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה ולפיה יידרש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי. במידה ולא פעל הלקוח להסדרת אישור העסקה תוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, תראה החנות את העסקה כמבוטלת . 

7. בכל מקרה, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי.

ביטול עסקאות

1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק).

2. ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, כאשר הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או באמצעות דואר אלקטרוני ישירות אל החנות.

3. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בדמי המשלוח לשני הכיוונים.

4. אם סופק המוצר ללקוח חלה חובת החזרת המוצר עם חשבונית מקור אל מחסני החנות על הלקוח ועל חשבונו המלא. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או כשלא נעשה בו שימוש מכל מין וסוג שהוא.

5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר.

6. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו. 

7. החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

7.1 נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

7.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
 
7.3 במקרה בו התרחשה תקלה טכנית ברשת התשלומים של כרטיסי האשראי בישראל (אם ע"י שב"א, חברות האשראי או כל גורם אחר) אשר מנעה מבעד החנות לבצע חיוב תקין של כרטיס האשראי בגין הרכישה.

7.4 במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

7.5 במידה והרכישה בוצעה כנגד הנהלים התקינים של החנות.

8. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

9. במידה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאית החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
 
10. החזר כספי על מוצר שהוחזר יעשה בדרך בה שילמת: בזיכוי דרך חברת האשראי דרכה נעשה התשלום המקורי על המוצר אשר נרכש דרך האתר של אול-אין. 

11. החנות לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי, בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

אספקת המוצרים

1. החנות תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

2. החנות תפעל כדי לספק את המוצר בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי . למען הסר ספק, יובהר כי זמן האספקה המצוין יחל מיום אישור התשלום בגין הרכישה על ידי חברת האשראי (או הסדרת התשלום בכל אמצעי אחר שיוסכם בין שני הצדדים).

החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.

2.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

2.3 כל סיבה שאינן בשליטת החנות.

3. באזורים המוגבלים לגישת חברות הובלת המוצרים החנות תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח. לרשימת יעדי מסירה לחץ
כאן.

4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים, קרי ימים א'-ה', לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.
 
5. כלל המשלוחים מבוצעים ע"י "דואר ישראל" או "אביב שיגור". פרטים מדויקים אודות אחריות המשלוחים ניתן למצוא באתר אביב שיגור או באתר דואר ישראל.
 
6. במידה והוזמנו מספר מוצרים בהזמנה אחת, זמן האספקה של כלל המוצרים בהזמנה זו יהיה זמן האספקה הגבוה ביותר מבין כל זמני האספקה של כל אחד מהמוצרים המוזמנים. במידה ומעוניין הלקוח לקצר את זמני האספקה יהיה עליו לפצל את הזמנות למספר הזמנות (אנו צרו עמנו קשר ונסייע לכם בכך).

7. במידה והמוצר המוזמן לא יאושר ליבוא/כניסה לארץ מכל סיבה שהיא ו/או הספק בחו"ל יבחר לא לשלוח המוצר מכל סיבה שהיא הרי שבמקרה כזה אול אין תזכה את הלקוח בגובה סכום העסקה הכולל ללא פיצוי שהוא וללא שללקוח תהיה טענה מכל סוג שהיא.

דמי משלוח

1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר.

2. במכירה בתשלומים רשאית החנות לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף.
 
4. יובהר כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח כוללים בין היתר את עלות הטיפול ואריזת המוצר.
 
5. פיצוי כספי במקרה של אובדן המשלוח הינו בהתאם לתקנות חברת המשלוחים ובאחריותה.
 
6. מחיר המשלוח המצוין באתר מתייחס למשלוחים בתוך שטח מדינת ישראל בלבד, בתחומי הקו הירוק. ניתן ליצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של החנות לגבי עלויות משלוח למדינות אחרות.
 
7. במידה והוזמנו מספר מוצרים בהזמנה אחת, דמי המשלוח להמזנה זו יהיו דמי המשלוח הגבוהים ביותר מבין כל המוצרים שהוזמנו בהזמנה זו.
 
8. במקרים בהם כלל המוצרים הנרכשים על-ידי הקונה יחייבו משלוח יקר מכפי המתואר בדף עמוד המוצר, תחול עלות המשלוח על הקונה.
 
שירות לקוחות

1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ"ב ניתן להפנות אל נציגי החנות.

2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל אול-אין בטלפון: 072-2515919
או באמצעות טופס מקוון.
 
3. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אבטחת מידע ופרטיות הלקוח
 
1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.

2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

3. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
 
אמינות

1. החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט, ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר.
 
2. לרשות החנות עומד תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר.
 
אחריות למוצרים
  
1. כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם מאיכות מירבית, חדשים ובאריזותיהם המקוריות.
 
2. כלל אביזרי המשחק המיובאים ע"י אול אין הינם באחריות מלאה למשך חצי שנה מיום ההזמנה באתר, פרט לאביזרים אלקטרוניים, כלומר, מוצר המופעל על ידי סוללות או מקור מתח אחר, להם האחריות הינה למשך חודשיים. מוסכם ומובהר כי האחריות של אול אין היא אך ורק לתפקודו התקין של המוצר וזאת בתנאי שנעשה בו שימוש ראוי ועל פי יעודו המקורי. אחריות זו הינה אך ורק בגין תפקוד המוצר ואינה כוללת אחריות לנזקים הנובעים משימוש לא תקין במוצר. בכל מקרה, נזקים של שבר ו/או קרע מכל סיבה שהיא אינם מכוסים במסגרת אחריות זו. בכל מקרה אחריות זו תהיה בתוקף אך ורק כנגד הצגת חשבונית מקור שנשלחה מטעם אול אין בצמוד למוצר. בכל מקרה אחר פטורה אול אין מלספק אחריות למוצר.
3. בכל מקרה ולמען הסר ספק, מוצרים שאינם אביזרי משחק (כגון ספרים, מגזינים, סרטים וביגוד) אינם מכוסים באחריות כלל.
4. לגבי מוצרים אשר מיובאים/מיוצרים על ידי יבואנים/יצרנים אחרים ואול אין הינה המשווק שלהם - האחריות הבלעדית למוצרים ו/או השירותים, אספקתם, איכותם, טיבם ועמידתם ויכולתם חלה על היצרנים ו/או היבואנים המורשים של המוצרים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

5. כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד אול-אין ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור.
 
6. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
7. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר.

תנאי האחריות למערבב Shuffle Tech הינם כדלקמן:

 1. האחריות ניתנת ישירות על ידי יצרן המערבב Shuffle Tech International, LLC (“Shuffle Tech”) בהתאם לתנאים המפורטים באתר היצרן.
 2. האחריות הינה למשך שנה מיום רכישת המערבב.
 3. במסגרת האחריות התחייבות היצרן הינה: (א) לתקן את הפגמים באמצעות חלפים חדשים/מחודשים או (ב) להחליף את המערבב במערבב חדש או מחודש.
 4. מסירת המערבב לתיקון אפשרית אך ורק באמצעות משלוח דואר לכתובת היצרן בארה"ב כשהוא ארוז באריזתו המקורית (לצורך הגנתו ומניעת פגמים במהלך המשלוח). מובהר כי עלויות המשלוח לארה"ב וחזרה לארץ הינן על חשבון רוכש המערבב. אול-אין תשמש כגוף מתווך במקרה זה ובהתאם לבקשת הרוכש.
 5. הרוכש נדרש להמציא חשבונית קנייה מקורית בכל פנייה לשירות התיקונים וזאת על מנת לממש את אחריות המערבב.
 6. בכל מקרה האחריות למערבב זה אינה חלה במקרים: תקלות קוסמטיות במראה המערבב, כל פגם אשר נוצר עקב כוח עליון, תאונה, שימוש לא תקין במערבב, חיבור למתח חשמל שאינו מתאים למערבב, תקלות במתח החשמל המזין למערבב, רשלנות או הזנחה בהפעלת או בתחזוקת המערבב (קרי, תחזוקה או הפעלה לקויה), תקלה הנובעת עקב שימוש מסחרי במערבב או בעקבות כל שינוי שבוצע שלא על ידי גורם מוסמך במערבב או באחד מחלקיו.
 7. אחריות זו אינה תקיפה במידה והמספר הסידורי שהוטבע/הודבק על המערבב במפעל הייצור שונה או הוסר מהמערבב.
 8. בכל מקרה של סתירה בין תנאי האחריות כפי שהינם מופיעים כאן לבין תנאי האחריות המופיעים באתר היצרן הרי שהנחיות אתר היצרן הן הקובעות.

  9. שירות למערבב – במידה ותזדקקו לשירות תיקונים במערבב מעבר לשנת האחריות או במקרים בהם האחריות איננה חלה (ראה פירוט בהרחבה בתקנון האתר), יוצע לרוכש שירות תיקונים. בהתבסס על תיאור התקלה תשלח לרוכש הצעת מחיר לתיקון. במידה ויסכים הרוכש לתיקון, יישלח את המערבב ארוז היטב (רצוי באריזתו המקורית) ליצרן בארה"ב לצורך תיקונו. יובהר כי בכל מקרה עלות המשלוח לארה"ב וחזרה הינה על חשבון הרוכש.
    
   
כללי
 
1. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא ייעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החנות.

3. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
4. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.
 

5. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

6. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

7. נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החנות.
 
8. אמצעי התשלום הניתנים לשימוש באתר ייקבעו ע"י מפעילי האתר ולשיקול דעתם הבלעדי. הלקוח יוכל לבחור בעת ההזמנה את אמצעי התשלום המועדף עליו מתוך הרשימה המוצעת עבורו.
 
9. נדגיש כי הפניה באתר בלשון זכר הינה משיקולי נוחות בלבד. השימוש והקניה באתר פתוחים בפני כל אחד ואחת.
 
 
 
 ייבוא שיווק ומכירת ציוד פוקר, אביזרי פוקר אול-אין!

ניווט מהיר: [ ערכות פוקר ] [ שולחנות פוקר ] [ קורס פוקר בקרוב ] [ מזוודות פוקר ] [ קלפים לפוקר ] [ מזוודת פוקר ]
[ חולצות פוקר ] [
ז'יטונים
ביגוד פוקר סטארס ] [ תקנון האתר ] [ מיתוג ז'יטונים ] [ ספרות פוקר ] [ טיפים לפוקר ] [ שילוט לדים ] [ וידאו פוקר ]

אול אין מחזיקה ציוד פוקר מקצועי ביותר בעולם למכירה באיזור המרכז. קנייה של אביזרי אול אין היא רכישה בטוחה. לקנייה של שולחנות פוקר, ערכות פוקר, מזוודות פוקר וכו'
פשוט מאד הוסף את הפריט הנבחר לסל והמשך לאופן תשלום. לאחר קניית המוצר תוכל להגיע למקום ולשלם גם במזומן, המוצר ישמר ויחכה לך שם.
רכישת ציוד פוקר מאול אין זה רכישה בטוחה.

 
אלמנט בניית אתרים